FinUniversity Electronic Library

     

Usage statistics

Седова М.Л. Финансирование медицинской помощи: выбор модели // Риск: ресурсы,информация, снабжение, конкуренция. – 2020. – №2. — Хранение - Олеко Дундича, 23. — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv1716.pdf>.

stat
Period Read Print Copy Open Total
Year 2021 Quarter 1 February 1 0 0 0 1
March 0 0 1 0 1
Quarter 2 April 0 0 0 0 0
May 2 0 0 0 2
June 0 0 0 0 0
Quarter 3 July 0 0 0 0 0
August 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0
Quarter 4 October 0 0 0 0 0
November 0 0 0 0 0
December 0 0 0 0 0
2022 Quarter 1 January 0 0 0 0 0
February 0 0 0 0 0
March 0 0 0 0 0
Quarter 2 April 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0
June 0 0 0 0 0
Quarter 3 July 0 0 0 0 0
August 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0
Quarter 4 October 0 0 0 0 0
November 0 0 0 0 0
December 0 0 0 0 0
Year 2023 Quarter 1 January 0 0 0 0 0
February 0 0 0 0 0
March 1 0 0 0 1
Quarter 2 April 0 0 0 0 0
May 5 0 0 0 5
June 0 0 0 0 0
Quarter 3 July 0 0 0 0 0
August 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0
Quarter 4 October 0 0 0 0 0
November 0 0 0 0 0
December 0 0 0 0 0
Total 9 0 1 0 10